Teknolojinin gelişmesine paralel olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin de (CBS) gelişmesi ve yeni teknolojilerle entegre olması ile bu teknolojinin kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Yerel yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri, daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, planlama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda yardımcı olmak için kullanmaktadır. Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) Projesine 2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve halen devam etmektedir. ALBİS projesi kapsamda çeşitli kurumlardan veriler alınarak sisteme entegre edilmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu Kayıtları, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri(NVİ) Genel Müdürlüğünden Adres Kayıt Sistemi (AKS) verileri, ASKİ’den sözel abone bilgileri ve 1998 yılına ait halihazır harita ve bu çalışmalardan türetilmiş bina katmanı temin edilmiştir. Çalışmalar sonucunda gelinen noktada, bilgilendirme amaçlı, internetten imar durumu sorgulaması yapılabilmektedir. Bunun yanında ilçeye ait coğrafi bilgilere erişim amacıyla 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Uygulamaları kurum içinde kullanılmakta, yakın zamanda da internetten vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Bildiride genel olarak Altındağ Belediyesinde yapılan Kent Bilgi Sistemi çalışmalarından ve çalışmalar sırasında izlenilen yol, yaşanılan problemler ve saptamalara yer verilmektedir. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemlerinin belediyecilik alanında kullanımının gerçek hayattan örneklerine yer verilmektedir.

HARİTALARI DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ADOBE READER SON SÜRÜMÜNÜ İNDİRİN
Adobe Reader