ALBİS HAKKINDA

Sürekli gelişen teknolojiyi daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, planlama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda yardımcı olmak için kullanmak amacıyla Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) Projesine 2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve halen devam etmektedir. Belediyenin bilişim projelerine uzak olması, yeterli teknik uzman kadronun bulunmayışı, bölgedeki yapılaşmanın gecekondu ağırlıklı olması, sürekli yıkımlar, yeni inşaatlar, yol açma-genişletme çalışmalarıyla diğer bölgelere göre arazide çok hızlı değişim geçirmesi, Kent Bilgi Sistemi çalışmalarının geç başlamasına neden olmuştur. Temelinde belediyenin otomasyon yazılımını yenilemesi ile başlayan süreçte taşınmaz tabanlı bir yazılım ihtiyacı sebebiyle proje Coğrafi Bilgi Sistemi destekli hale getirilmiştir. Arazi çalışması maliyetlerinin yüksek olması ve başlangıçta planlanmaması sebebiyle projede şuan için belediye bünyesindeki ve diğer kurumlardaki mevcut verilerin toplanması, temizlenip ilişkilendirilerek akıllandırılması aşamaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda TAKBİS’den sözel tapu sicil kayıtları, Adres Kayıt Sisteminden (AKS) sözel cadde-sokak, bina, bağımsız, kişi bilgileri, ASKİ’den sözel abone bilgileri ve 1998 yılına ait halihazır harita ve bu çalışmalardan türetilmiş bina katmanı temin edilmiştir. Arazi çalışması olmaması sebebiyle belediye veya diğer kurumlarda olan araziye ait her türlü bilgi kulla nılmaya çalışılmaktadır. Arazi çalışması olmadan numarataj tespitinin ne derecede yapılabileceğini görmek ve ilçenin tamamına ait verilerin düzenlenmesi için ne kadar işgücüne ihtiyaç duyulacağını tespit etmek amacıyla 2 mahallede pilot çalışma yapılmış ve sonuçlar paylaşılmıştır. Yüksek çözünürlüklü güncel uydu görüntüsü arsalar, bina ve gecekondular, yollar hakkında fikir verirken diğer verilerin ortak kullanımıyla birlikte yüksek oranda bina ve numarataj eşleştirmesi yapılabilmektedir. Halihazır haritalar Kent Bilgi Sistemi çalışmalarının başlangıcında önemli bir altlık teşkil etmektedir. Ancak Ankara ili için yapılmış en son halihazır harita çalışması 10 yıldan daha eskidir. İlçe belediyelerinin görev alanları gereği Kent Bilgi Sisteminden temel beklentiler belediye genel otomasyonu, internet üzerinden imar durumu hakkında bilgi verilebilmesi, vergilendirmeye esas bina ve numarataj bilgileri, mülkiyet ve mülkiyet sınırlarına ait bilgi, cadde-sokak-bulvar adları ve bu bilgilere kolay erişim yeterli gelmektedir. Mevcut durumda uydu görüntüsü üzerinden güncellenen binalara ve yol orta çizgilerine ilişkin koordinat hassasiyeti yeterli düzeyde olmasa da ihtiyaçları karşılamaktadır. Aplikasyon, ruhsat, vize vb işlemlerde geleneksel saha çalışmaları devam etmektedir.